QC Hồ sơ

Chúng tôi là nhà sản xuất.

Nhà máy của chúng tôi đã thông qua ISO 9001: 2008.

Chúng tôi có kiểm soát chất lượng tốt. Một số sản phẩm của chúng tôi OIML, NTEP được chứng nhận.

Để lại lời nhắn