Liên hệ chúng tôi
Web Liu

Số điện thoại : 0757-83806031

WhatsApp : +8618620907915

QC Hồ sơ
Chúng tôi là nhà sản xuất.

Nhà máy của chúng tôi đã thông qua ISO 9001: 2008.

Chúng tôi có kiểm soát chất lượng tốt. Một số sản phẩm của chúng tôi OIML, NTEP được chứng nhận.